Szkolenia żeglarskie

aktualności

ZADANIA NAWIGACYJNE

Co tydzień publikujemy na naszej stronie i profilu Facebook jedno zadanie nawigacyjne, Zadania mają różny stopień trudności.

Chętnych do pogłębiania i utrwalania swojej wiedzy zapraszamy do zabawy.

W pierwszej kolejności zagadki znajdziecie zawsze na naszym profilu Facebook:

 https://www.facebook.com/fundacjakliper

W przypadku wątpliwości zapraszamy kontaktu: info@fundacjakliper.pl

16 marca 2017 r. Czym jest mgła?

Mgła pojawia się, gdy ciepłe, wilgotne powietrze zostaje schłodzone do temperatury, w której woda znajdująca się w powietrzu, podlega kondensacji i zamienia się w parę wodną (punkt rosy).

Mgły mogą pojawiać się w dowolnym okresie roku, jednak szczególne natężenie ich występowania daje się zauważyć późną wiosną i w połowie lata.

Wyróżniamy:

- mgły adwekcyjne (morskie),

- mgły radiacyjne (lądowe).

Mgła adwekcyjna - występuje kiedy wilgotne powietrze przemieszcza się ponad względnie zimną powierzchnia morza. Na styku powietrza i zimniejszej powierzchni morza występuje schładzanie. Jeżeli temperatura powierzchni morza w danym momencie jest poniżej punktu rosy wilgotnego powietrza to schładzanie trwa do momentu wystąpienia kondensacji – formuje się mgła adwekcyjna nad powierzchnią morza.

Mgła radiacyjna – bardzo często występuje nocami, kiedy czyste niebo powoduje szybkie wychładzanie się powierzchni ziemi. Jeżeli dojdzie do wychłodzenia powierzchni ziemi poniżej punktu rosy i rozpoczęcia kondensacji pary wodnej w powietrzu – powstaje mgła radiacyjna, często dryfuje w kierunku otwartego morza.

4 marca 2017 r. Jak określić zasięg widoczności obiektów na morzu?

Zasięgiem widoczności nazywamy największą odległość, z której znajdujące się w danym rejonie żeglugi obiekty, mogą być widoczne ze stanowiska obserwatora.

Trzeba pamiętać, że na zasięg widoczności wpływa szereg czynników geograficznych i fizycznych co w rezultacie daje nam geograficzny zasięg widoczności i fizyczny zasięg widoczności.

W nawigacji koncentrujemy się bardziej na geograficznym zasięgu widoczności (tzw. zasięg geometryczny) – jest to największa odległość mierzona wzdłuż powierzchni kuli ziemskiej z której teoretycznie mógłby obserwator zobaczyć obiekt nawodny lub naziemny. Zależy ona od krzywizny ziemi, wysokości obserwowanego obiektu, wysokości oczu obserwatora.

Geograficzny zasięg widoczności na morzu (D) obliczamy ze wzoru praktycznego:

D = 2,08 (√H + √z) (Mm),

gdzie:

H- wysokość obiektu obserwowanego,

z – wysokość oczu obserwatora.

Z równania powyższego bezpośrednio wynika, że odległość widnokręgu w milach morskich równa geograficznemu zasięgowi widoczności obiektów znajdujących się na widnokręgu, co możemy w przybliżeniu wyrazić wzorem:

D= 2,08 √z

24 lutego 2017 r. Boja odosobnionego niebezpieczeństwa

17 lutego 2017 r. Rodzaje oznaczeń pozycji na mapie

logo fundacji

KURSY

FUNDACJA

 O NAS

KONTAKT

Szkolenia żeglarskie i motorowodne Warszawa Szkolenia żeglarskie Gdynia
Navigation Books

 KURSY

O NAS

 FUNDACJA

KONTAKT

 ZADANIA

Tagi: kurs żeglarski, kluby żeglarskie, rejsy morskie, patent żeglarski kursy, kursy morskie, sternik motorowodny, kurs motorowodny, szkoła żeglarska, szkolenia żeglarskie, kurs patent żeglarski, kurs na sternika motorowodnego,

kurs radiooperatora src, uprawnienia motorowodne, uprawnienia na jacht, patent rya, licencja rya, uprawnienia rya,

radiooperator, kursy żeglarskie dla dorosłych, morski sternik motorowodny, kapitan jachtowy.